Verksamhet

Verksamhet


Filer och länkar

SamrådsmötenVerksamhet


EU:s vattendirektiv och åtgärdsprogram, statusklassningar och ansvarspunkter m.m. kan tillsammans kännas som ett väldigt paket att arbeta med, MEN om vi tänker på det goda syftet med att vattnets betydelse lyfts fram med allt detta, så är det lätt att förstå syftet med vattenrådet. Vi alla måste bli bättre på att visa nyttan med detta arbete och hur man kan göra för att nå fram med denna nytta.


Vattenrådets egentliga roll har diskuterats flera gånger sen begreppet bildades. Vår uppfattning har blivit mer och mer av att vattenrådet ska fungera som ett samverkansforum med huvudsyftet att skapa förankring, förståelse och ge tips och sprida engagemang till varför vi ska prioritera vattenarbetet mera än vi gör.


Vattenrådet är ingen juridisk person och vi har inte F-skattsedel och drivs inte som ett företag. Vi är en grupp med människor, representerade av aktörer som alla har med vatten att göra i någon form, och vi träffas i nuläget ett par gånger per år för att hjälpa varandra framåt i detta arbete.


Vattenrådet har tidigare även tagit huvudmannaskapet för lokalt samverkansprojekt mellan två kommuner för att komma underfund med övergödningsproblematiken i ett område (läs vidare under projektfliken).


Arbetsformerna är fria för vattenrådet, finns inga rätt eller fel.

Att däremot inte engagera sig i vattnet som resurs och prioritera arbetet med detta, är att inte bry sig om grunden i en uthållig samhällsutveckling, och att inte ta ansvar för sina egna möjligheter att påverka, är fel, och det är där vattenrådet kan hjälpa till med engagemang och stöttning för att vi ska slippa komma dit.

 

                               Florsjön                                                                                  Foto: Gunnel Johansson


Senast nytt:

 
Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund • Södra Hamngatan 50 • 826 50 SÖDERHAMN Telefon: 073-050 04 57 • E-post: daniel.rickstrom@lvvf.se