Välkommen till Ljusnan och Hälsinglands skogs- och kustvattenråd!

 

 

 

Bakgrund

 

2003 fick förbundet uppdraget av Hälsingekommunerna och Härjedalens kommun att informera om EU:s vattendirektiv och arbeta för att bli ett lokalt samverkansorgan – ett så kallat Vattenråd.

 

En följd av detta blev att Ljusnan och Hälsinglands skogs- och kustvattenråd bildades i november 2006. Vattenrådet drivs nu som ett projekt inom förbundet.

 

Mot bakgrund av de diskussioner som förts i Hälsingerådet inbjöds representanter från Nordanstigs och Hudiksvalls kommun att ingå i Vattenrådet tillsammans med förbundets fem kommuner samt några frivilliga organisationer och industriföretag.

 

Sverige är uppdelat i fem vattenmyndigheter. Varje vattenmyndighet har ett beredningssekretariat under sig och som bereder och jobbar med underlaget för varje vattenmyndighet.

 

Det vattenområde som Ljusnan och Voxnans avrinningsområden ligger inom tillhör Bottenhavets vattenmyndighet som har säte i Härnösand. Tillhörande beredningsekretariat för detta vattenområde återfinns på länsstyrelsen i Gävle.

 

Mer information kring vattenmyndigheterna och det arbete som görs inom EU:s vattendirektiv finns på www.vattenmyndigheterna.se

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast nytt:

 
Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund • Södra Hamngatan 50 • 826 50 SÖDERHAMN Telefon: 073-050 04 57 • E-post: daniel.rickstrom@lvvf.se