Övrig verksamhet

Information om tjänsterVattenvårdsförbundets övriga tjänster


Vattenvårdsförbundet har utöver sin långa erfarenhet med vattenkvalitativa undersökningar och utvärderingar i samband med recipientkontroll kompetens inom flera andra områden inom vatten- och fiskevård. Det kan handla om allt från inventeringar, utredningar i samband med tillståndsbedömningar till genomförandet av fysiska åtgärder och kompetensutvecklingsinsatser.


Ifall ni har frågeställningar runt vatten tveka inte att höra av er till oss för att diskutera dessa, så kanske vi på något sätt kan hjälpa till.


Nedan finns vår broschyr för nedladdning där vi berättare lite mera ingående vad vi är och vilka typ av tjänster vi kan erbjuda.         

                                                                    Klicka nedan för nedladdning

 

                                                                              LVVF-folder.pdf

   

Ljusnan- Voxnans Vattenvårdsförbund har under många år byggt upp en gedigen kunskap i vattenvårdsfrågor genom provtagning, laboratorieanalyser och konsultering.

 

Miljöövervakning, övergödningsproblematik, restaurering av vattendrag och inventeringar är bara några exempel på sådant som vi skulle kunna hjälpa till med. Rollen vi kan ta på oss kan vara på flera sätt, samordnare, projektledare, utredare m.fl.

 

Vissa frågor kan man ibland ge direkta svar på, andra måste utredas och ibland får man

t om. starta upp ett projekt för att kunna hitta rätt lösningar och komma åt problemen på bästa sätt.

 

Är det något du behöver ha svar på eller behöver ha hjälp med rörande vatten- och fiskevårdsfrågor, hör av dig till oss.

 

Vi vill gärna hjälpa till om vi kan då vi värnar om vårt vatten ur alla tänkbara aspekter.

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Daniel Rickström

Förbundsdirektör, Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund.

 

 

Senast nytt:

 
Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund • Södra Hamngatan 50 • 826 50 SÖDERHAMN Telefon: 073-050 04 57 • E-post: daniel.rickstrom@lvvf.se