I mer än 150 år..

..har Ljusnans vatten spelat en nödvändig roll för skogsnäringen. En gång utgjorde industrierna vid Ljusnans kust ett av landets största industriområden.

Ända in på 70-talet hade Ljusnans vatten en relativt hög föroreningsgrad, kraftfulla åtgärder vidtogs dock från skogsindustrins sida för att reducera utsläppen. Under en 10-årsperiod minskade föroreningsbelastningen med hela 90%! I dag uppgår utsläppen till endast 1/20-del av skogsindustrins totala utsläpp 1970, delvis p.g.a. industrins strukturomvandling.Diagrammet beskriver utsläppen av föroreningar från skogsindustrin i Ljusnans nedre del och i Ljusnefjärden.
 
Vattenkvalitén har förbättrats radikalt! Syremättnaden har stigit kraftigt och ökat förutsättningarna för det biologiska livet.

Diagrammet beskriver syreförhållandena i Ljusnan vid Dönje ovanför Bollnäs och vid Höljebro srax ovanför Ljusne där älven rinner ut i havet.

Lokala uppgifter om natur och miljö, tekniska frågor om dricks- och avloppsvatten mm, kan lämnas av respektive kommuns miljökontor och gatukontor. Frågor om camping, fiske och friluftsliv besvaras av kommunernas fritidskontor resp. turistkontor. Övergripande frågor om miljö och fiske handläggs av länsstyrelsernas miljö- och fiskeenheter.
 

Senast nytt:

 
Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund • Södra Hamngatan 50 • 826 50 SÖDERHAMN Telefon: 073-050 04 57 • E-post: daniel.rickstrom@lvvf.se