Reningsverk

I de fem kommuner Ljusnan och Voxnan passerar finns 58 reningsverk med utsläpp inom avrinningsområdet.

Diagrammet beskriver utbyggnaden av de kommunala reningsverken inom hela Ljusnans avrinningsområde.

Under 70-talet satsades stora belopp på utbyggnaden av de kommunala reningsverken vilket snabbt minskade föroreningsgraden och höjde vattenkvalitén avsevärt. Bl.a. har fosforhalten minskat både i Ljusnan och Voxnan, vilket framgår av Vattenvårdsförbundets mätningar. Inom avrinningsområdet är 78% av hushållen anslutna till moderna reningsverk. 

Ovanför beskrivs utsläppen av fosfor från de kommunala reningsverken inom hela Ljusnans avrinningsområde. Bollnäs reningsverk är det största reningsverket och redovisas här med röda staplar.

Diagrammet visar halten av fosfor och avser Ljusnan uppströms Bollnäs samt Landafors innan sjön Bergviken.

Diagrammet visar halten av fosfor och avser Voxnan vid Vallhaga uppströms Edsbyn, vid Malvik och vid Sunnerstaholm innan sammanflödet med Ljusnan i sjön Varpen strax söder om Bollnäs.

Senast nytt:

 
Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund • Södra Hamngatan 50 • 826 50 SÖDERHAMN Telefon: 073-050 04 57 • E-post: daniel.rickstrom@lvvf.se