Laforsen

Det strida vattnet nedströms Laforsen bjuder på såväl våghalsiga forsränningar i gummibåt som mera stillsamt och fängslande fiske.  

Diagrammet beskriver förekomsten av tarmbakterier (termotoleranta coliforma bakterier) och avser Ljusnan vid Laforsen, Ljusdal och Järvsö.
 
Inslagen av typiska fjällväxter är påtagligt utmed hela Ljusnan, här finns det bl.a. fjällnejlika och fjällvedel vars frön följer vattendraget långt ned i södra Hälsingland.
Ljusnan flyter här förbi den större tätorten Ljusdal. 
 

Förekomsten av tarmbakterier utmed hela Ljusnan från första provtagningsstationen vid Ljusnedal och ner till sista mätstationen vid Höljebro strax ovanför mynningen.

De utsläpp som sker från reningsverk och enskilda fastigheter utmed hela avrinningsområdet tillför vattendragen förorenat avloppsvatten.
Insatta reningsåtgärder har dock förbättrat vattenkvalitén och reducerat antalet bakterier i älven och de mätningar som görs av Vattenvårdsförbundet visar på genomgående bra vattenkvalité.
Skyddad natur längs sträckan är Kyrköns naturreservat och Järvsöholmarnas naturvårdsområde.


 

Senast nytt:

 
Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund • Södra Hamngatan 50 • 826 50 SÖDERHAMN Telefon: 073-050 04 57 • E-post: daniel.rickstrom@lvvf.se