Härjedalsljusnan

Härjedalsljusnan, mellan Hede och Svegsjön, är skyddad mot vattenkraftutbyggnad i naturresurslagen. Vattenkvalitén är hög och ett bra bevis på detta är bl.a. flodpärlmusslan som på sina ställen förekommer mycket talrikt i stora kolonier.

Diagrammet beskriver de variationer som förekommer i älvens vattenfärg. Prover tas regelbundet vid tre provtagningsstationer, dels uppströms Svegsjön vid Hede och Linsell och dels nedströms vid Sveg.
   

Här visas älvens vattenfärg och bilden avser hela Ljusnan från första provtagningsstationen vid Ljusnedal och ner till sista provtagningsstationen vid Höljebro strax ovanför Ljusnans mynning.


Skogsbruket är en betydelsefull näring i området. När skogsindustrin tog fart under 1800-talet fick Ljusnan under lång tid stor betydelse som flottningsled.

Av Härjedalens yta utgörs ca 19% av torvmark. Rikedom på myrområden är en förutsättning för en växande torvnäring. Idag bedrivs torvbrytning på flera myrar inom området och miljöeffekterna bevakas fortlöpande genom vattenundersökningar.


 

Senast nytt:

 
Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund • Södra Hamngatan 50 • 826 50 SÖDERHAMN Telefon: 073-050 04 57 • E-post: daniel.rickstrom@lvvf.se