Ljusnans källflöde

Ljusnans källflöde uppstår i fjällvärlden nordväst om Ramundberget på gränsen mot Norge. Mängder av småbäckar och gölar rinner samman och bildar tillsammans Ljusnans övre lopp som bitvis är meandrande, d.v.s. slingrande med många avsnörda fossila fåror.

Diagrammet beskriver vattnets motståndskraft mot
försurning (alkalinitet) och avser Ljusnans källflöde vid Ljusnedal och Hede. Enligt gällande normer bedöms vattnet här ha god till mycket god motståndskraft.

De flesta av vattendragen inom avrinningsområdet är naturligt svagbuffrade och liksom övriga delar av landet påverkas Ljusnans avrinningsområde av surt atmosfäriskt nedfall i varierande grad. Från angränsande markområden tillförs tidvis naturligt organiskt material som också verkar försurande. De flesta vattendrag och sjöar är därför känsliga för ytterligare tillskott av försurande ämnen. 

Diagrammet beskriver vattnets motståndskraft mot försurning (alkalinitet) och avser hela Ljusnan från första provtagningsstationen vid Ljusnedal och ner till sista provtagningsstationen vid Höljebro strax ovanför Ljusnans mynning.
  
Inom avrinningsområdet har mer än 400 sjöar kalkats för att motverka försurningen. Ljusnan har förmåga att motstå försurningen genom källornas kalkrika berggrund, främst norr om Bruksvallarna, som gör hela Ljusnan välbuffrad. Denna förmåga avtar dock i strömriktningen. 

Diagrammet beskrivs vattnets pH-värde och avser hela Ljusnan från första provtagningsstationen vid Ljusnedal och ner till sista provtagningsstationen vid Höljebro strax ovanför Ljusnans mynning ut i havet.
 

Senast nytt:

 
Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund • Södra Hamngatan 50 • 826 50 SÖDERHAMN Telefon: 073-050 04 57 • E-post: daniel.rickstrom@lvvf.se