ttar 19.1

Ljusnans avrinningsområde omfattar 19.816 km² och har en största längd av 315 km. Av avrinningsområdet utgörs 985 km² (ca 5 %) av sjöar. Geografiskt sträcker sig avrinningsområdet från fjällen vid norska gränsen hela vägen ut till kusten. På vägen passeras fem kommuner, Härjedalen, Ljusdal, Bollnäs, Ovanåker och Söderhamn och två län, Jämtlands och Gävleborgs.

 

Det största biflödet utgörs av Voxnan vars avrinningsområde upptar 3.708 km². Medelvattenföringen i Ljusnan vid Bergvik i älvens nedre del är 230 m3/s.

Under åren 1900-1980 skedde en utbyggnad av älven och inom avrinningsområdet finns nu 25 större kraftverk och ett flertal mindre med en total generatoreffekt på upp till 760 MW. Vidare finns 68 vattenverk, 58 reningsverk och ett flertal industrier.

 

 


Senast nytt:

 
Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund • Södra Hamngatan 50 • 826 50 SÖDERHAMN Telefon: 073-050 04 57 • E-post: daniel.rickstrom@lvvf.se