Värnar om vatten – en livsviktig resurs

Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund har funnits sedan 1960 och är ett av de äldsta vattenvårdsförbunden i landet. Medlemmarna utgörs av kommuner, företag och föreningar som alla insett vikten av att vi måste ta hand om våra vatten, i nuläget är vi 36 stycken medlemmar.

Precis som namnet beskriver följer vårt verksamhetsområde Ljusnans och Voxnans slingrande väg genom landskapet, från de små källflödena i norr till utflödet i havet där även kustområdena utanför Söderhamn och Ljusne ingår.

De flesta av våra medlemmar nyttjar vattnet i verksamheter som har direkt påverkan på sjö, vattendrag eller kustområde genom utsläpp. Dessa verksamhetsutövare är då inte bara medlemmar utan ingår då även i den samordnade recipientkontrollen som utgjort själva basverksamheten för förbundet i över 40 år. Nedan finns de senast årsrapporterna för denna att ladda ner. För mera detaljerade resultat titta under fliken recipientkontroll där äldre data och rapporter finns upplagda.

Trevlig läsning och hoppas det bidrar till att du vill bry dig mer om vattnet!

    Klicka nedan för nedladdning av årsrapport. (Rapportens namn syftar på produktionsåret för rapporten och avhandlar således det samlade resultatet från året innan).

Ljusnan-Voxnan 2013.pdf

Ljusnan-Voxnan 2014.pdf

Ljusnan-Voxnan 2015.pdf

Ljusnan-Voxnan 2016.pdf

Ljusnan-Voxnan 2017.pdf

 Ljusnan- Voxnan 2018.pdf


 

Senast nytt:

 
Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund • Södra Hamngatan 50 • 826 50 SÖDERHAMN Telefon: 073-050 04 57 • E-post: daniel.rickstrom@lvvf.se