Vattenrådets sammansättning   

Vattenrådet är uppbyggt med kärnan från Ljusnan- Voxnans  Vattenvårdsförbunds styrelse.
Samtliga representerade medlemmar redovisas nedan.
OOrdrd

         Ordföranden - Björn Mårtensson, Edsbyn                förörande -O Per LuMensson