Övre Voxnan

Övre Voxnan är ett av de få kvarvarande oreglerade vattendragen i landet och uppskattas mycket för sin natursköna variation. Uppströms Vallhaga är Voxnan skyddad mot vattenkraftutbyggnad enligt naturresurslagen!

Den ringlar sig fram genom vildmark och björnrik storskog och växlar från strida strömmar till spegelblanka höljor. Förutom upplevelsen att bara vara där är kanoting, fiske och vandring populära aktiviteter.

Diagrammet beskriver vattnets motståndskraft mot försurning (alkalinitet) och avser Voxnan vid Vallhaga uppströms Edsbyn och vid Sunnerstaholm innan sammanflödet med Ljusnan i Varpen.
  
Voxnan har sämre motståndskraft mot försurning än Ljusnan. Mätningar visar dock att motståndskraften stärkts något under senare år. Även Voxnan tillförs naturligt stora mängder lösta organiska ämnen från skogs- och myrmarker vilka ger älven dess gulbruna färgnyans.
Voxnan har också inslag av skyddad natur, Voxnans naturvårdsområde och Svartågrenens domänreservat. 
 

Här redovisas älvens vattenfärg och diagrammet avser Voxnan vid Vallhaga uppströms Edsbyn, vid Malvik och vid Sunnerstaholm innan sammanflödet med Ljusnan.

De senaste åren har bäverbeståndet ökat kraftigt men även utter förekommer inom området. Floran är intressant - på sina ställen unik - här finns flera arter som helt saknas utmed Ljusnan.